วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

Label olive

สัปดาห์ที่15

สัปดาห์นี้อาจารย์นัดสอบ การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ มะกอกดอง ของจังหวัด กาญจนบุรี
และสร้างแบบของบรรจุภณฑ์ในโปรแกรม sketchup และมีการ สอบในคาโลไรน์